Raška

Rod Raška je v jihozápadních Čechách velmi rozšířený a rozvětvený. Moje prababička Marie Kušková-Rašková, manželka Josefa Kušky z Pole, pochází z jedné větve z Oselce u Kotouně. Dle mého názoru jsou všechny větve někde v minulosti provázány. Budu vděčný za každý poznatek.

Nejstarším předkem naší větve raška je Jan Raška z Oselce.

Potomci osoby Jan Raška.PDF (614272)