Gregorides

Rod Gregorides je vlastně rod mé prababičky, Marie Čadové(nar.1879 v Oselcích 35), roz. Gregoridesové, matky mé babíčky Anny Kuškové.
Původně jsem se domníval, že jméno je řeckého původu,ale záhy jsem narazil ve městě Sušice na bohatý a tehdy dost významný rod Gregoriades. Takto jsou zapsané i některé pozdější zápisy v rodu Gregorides. Domnívám se, že Gregorides je pokračování větve Gregoriades ze Sušice, jenom někdo při zápisu vynechal písmeno a 
Smůla je v tom, že v Sušici začínají matriky až v r. 1700, protože Sušici postihl na začátku 18. stol. rozsáhlý požár a tehdy shořely staré matriční knihy i řada dobových knih a zápisů. Rodu Gregoriades bych se rád věnoval samostatně.
Rozrod nejstaršího z předků Matěje Gregoridase