Sábor a Mautner

Tyto rodiny mně dávají nejvíce zabrat. Jedná se o rody z velké části podruhů a dělníků, kteří putovali za prací po Šumavě a v pošumaví a je problém je sledovat. A k tomu u rodu Sábor dochází ke změně příjmení na Sova(důvod zatím neznám). A to je pak oříšek. Ale o tom to je.
Jinak to jsou rody mé babičky Štěpánky Hiřmanové(roz. Mautnerové).