Užitečné odkazy

Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (matriky SOA Plzeň) - www.portafontium.cz

Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - www.nacr.cz

Jihočeské matriky (SOA Třeboň) - https://digi.ceskearchivy.cz

Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské - www.actapublica.eu

Matriky severní Moravy a Slezska (ZA Opava) - https://vademecum.archives.cz

Matriky severních a severozápadních Čech (SOA Litoměřice) - www.soalitomerice.cz

Matriky středních Čech (SOA Praha) - https://ebadatelna.soapraha.cz

Německé, rakouské a polské matriky - www.matricula-online.eu

Pražské matriky (AHMP) - www.ahmp.cz

Slovenské matriky - https://familysearch.org

Slovenské a rakouské archivy (+ rakouské matriky) - www.crarc.findbuch.net

Východočeské matriky (SOA Zámrsk) - www.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

Severomoravské archivy - www.archives.cz

Východočeské archivy - www.vychodoceskearchivy.cz

Archiv Národního divadla v Praze - https://archiv.narodni-divadlo.cz/

Archivní fondy a sbírky v České republice - www.mvcr.cz

Archivní fondy na Slovensku - www.minv.sk

Archivy v Polsku - www.archiwa.gov.pl

Archivy v Rakousku - www.oesta.gv.at

Badatelna on-line (Knihovna Národního muzea, Národní archiv, Památník národního písemnictví) - www.badatelna.eu

Česká archivní společnost - https://cesarch.cz

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze - www.genealogie.cz

České databáze 1. a 2. světové války - www.vuapraha.cz

Databáze Archivu bezpečnostních složek - www.abscr.cz

Databáze obětí šoa na Plzeňsku - www.deportal.cz

Databáze Židů deportovaných z českých zemí a z terezínského ghetta - www.holocaust.cz

Death Social Security Index (zemřelé osoby, které v USA získaly číslo sociálního pojištění) - https://ssdi.rootsweb.com

Digitalizovaná periodika a monografie v Národním archivu ČR - https://kramerius.nkp.cz

Digitalizované archivní mapy - www.archivnimapy.cuzk.cz

Digitalizované staré lesní mapy Národního zemědělského muzea - www.starelesnimapy.cz

Digitalizované prameny ve formě edic - https://cms.flu.cas.cz

Digitalizované seznamy padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných či zajatých rakousko-uherských vojáků v 1. sv. válce - www.vhu.cz

Digitalizovaný archiv časopisů v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR - https://achiv.ucl.cas.cz

Digitalizovaný Archiv hlavního města Prahy - www.ahmp.cz

Digitalizovaný Archiv města Brna - digiarchiv.brno.cz

Digitalizovaný Archiv města Ostravy - https://earchiv.ostrava.cz/

Digitalizovaný fond Národního archivu "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" - www.nacr.cz

Digitální knihovna "České sněmy" (do r. 1848) - www.psp.cz

Digitální knihovna Krajské vědecké knihovny v Liberci - https://kramerius/kvkli.cz

Digitální knihovna Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě - www.svkos.cz

Digitální knihovna Vojenského historického ústavu Praha - www.vhu.cz

Digitální repozitář Univerzity Karlovy v Praze - www.udauk.cuni.cz

Evropská digitální knihovna rukopisů (projekt Manuscriptorium) - manuscriptorium.com

Genealogické pomůcky a slovníky - www.genea.cz

Genebáze - www.genebaze.cz

Historické snímky měst a obcí České republiky - www.fotohistorie.cz

Historický ústav Akademie věd České republiky - www.hiu.cas.cz

Mollova mapová sbírka z 18. stol. (Moravská zemská knihovna) - mapy.mzk.cz

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně - www.mghs.cz

Památník Terezín - www.pamatnik-terezin.cz

Pobytové přihlášky Popisného úřadu královského města Plzně (1898-1921) - https://amp.plzen.eu

Pobytové přihlášky (konskripce) pražského policejního ředitelství (1850-1914) - https://digi.nacr.cz/prihlasky2/

Rody a rodokmeny (již zpracované) - https://zdvorily.wz.cz

Seznam památek, památkových rezervací a chráněných zón v České republice - www.monumnet.npu.cz

Seznamy imigrantů do USA - www.ellisisland.org

Společná Česko-Slovenská digitální parlamentní knihovna (od r. 1848 do současnosti) - www.psp.cz

Společnost pro dějiny Židů v České republice - https://bmsj.eu

Spolek pro vojenská pietní místa - www.vets.estranky.cz

Staročeský slovník - https://vokabular.ujc.cas.cz

Studenti pražských univerzit (1882-1945) - www.udauk.cuni.cz

Svobodníci (vše o této nestavovské svobodné vrstvě obyvatelstva) - www.svobodnici.cz

Šlechtický archiv, Vídeň (Národní archiv ČR) - www.nacr.cz

Toleranční přihlášky - https://veritas.evangnet.cz

Virtuální archiv listin střední Evropy (Monasterium.net) - monasterium.net

Virtuální mapová sbírka - www.chartae-antiquae.cz

Vyhledávač - www.familysearch.org

Vyhledávač USA - www.stevemorse.org

Židovské muzeum v Praze - www.jewishmuseum.czVíce zde: https://www.patranipopredcich.cz/uzitecne-odkazy/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz