Oselce

   

Ves Oselce leží při silnici II/188 spojující Nepomuk a Horažďovice a i když dnes Oselce jsou součástí jiného okresu než Defurovy Lažany, měly tyto obce v minulosti úseky společné historie.
Při návštěvě obce si lze prohlédnout budovu zámku, která stojí přímo u silnice, při zámku se nacházející anglický park, kapli sv. Markéty, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Donáta, oseleckou lípu s obvodem kmene 525 cm stojící při cestě na Markétin vrch, nebo se vydat po zelené turistické značce směrem na Kotouň a zastavit se u pramene Kloubovky, kterému je připisována léčebná moc.

Oselce se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Kotouň, Nová Ves a Oselce.

Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 367 obyvatel.

Zeměpisné souřadnice: 49° 26′ 15″ s. š., 13° 40′ 8″ v. d.

Oselce [historie]

Obec je poprvé zmiňována roku 1388, za Jezovce z Oselec. Je pravděpodobné, že již v té době zde mohla stát tvrz. Zbytky gotického zdiva byly zjištěny ve hmotě dnešního zámku při jihovýchodním nároží. První písemná zmínka o tvrzi je však z doby mnohem pozdější a to z konce 1. poloviny 16. stol., kdy Oselce vlastnili Oselečtí z Dlouhé Vsi. Koncem 16. stol. byli vlastníky Kokořovci z Kokořova. Gotická tvrz byla renesančně přestavěna do podoby trojkřídlého objektu. V 17. století snad za Jiřího Vojtěcha Janovského z Janovic byl při barokních úpravách trojkřídlý objekt scelen a později za jeho vnuka Františka Jiřího Janovského z Janovic byla tvrz barokně přestavěna do dnešní podoby stavitelem G. A. de Maggim. Janovští drželi Oselce až do počátku 19. stol. Posledním majitelem byl od roku 1832 až do roku 1945 rod Boos-Waldecků. V současné době je zámek sídlem středního odborného učiliště a v letech 1991-1992 byla provedena generální oprava jeho vnějších fasád.

Zámek

Barokní zámek v Oselcích
byl vystaven na místě tvrze v roce 1680 a přestavěn Antoniem de Maggi v letech 1707 - 1737.
Při úpravě byla postavena zámecká kaple, kterou zdobí nástropní freska s českými patrony. Budova zámku je dvoupatrová, s jednoduchou architekturou, ozdobou je věž s hodinami a arkády na nádvoří. Zámek je obklopen anglickým parkem. V devadesátých letech byl zámecký areál navštěvován řadou spisovatelů a skladatelů. Např. J.Vrchlický, J.V.Sládek, Oskar Nedbal, Josef Suk, J.S.Machar, Václav Tallich, Adolf Hofmeister. Na okraji zámeckého parku stojí rozlehlá barokní patrová sýpka. V současné době je v zámku umístěno učiliště.
 
Kaple sv.MarkétyKaple sv.Markéty
Kaple sv.Markéty
Na Markétině vrchu (662 m n.m.) severozápadním směrem od obce Oselce stojí barokní kaple sv.Markéty, postavená v roce 1691. Barokní stavba má osmiboký půdorys o délce strany 3,5m. Vchod do kaple zdobí kamenný portál s nápisem.
sv.Jan Nepomuckýsv.Jan Nepomucký
Socha sv.Jana Nepomuckého
Pískovcová socha pochází z 18.století ze zatím nezjištěné umělecké dílny. Jedná se o typickou pozdně barokní práci. Světec je v klasickém postoji a úboru, spočívá na mohutném čtyřbokém soklu s profilovanou římsou.
sv.Donátsv.Donát
Socha sv.Donáta
Pískovcová socha sv.Donáta pochází z 18.století ze umělecké dílny jako socha sv.Jana Nepomuckého. Jedná se o typickou pozdně barokní práci. Světec je v klasickém postoji a úboru, spočívá na mohutném čtyřbokém soklu s profilovanou římsou.
Kaplička sv.MarkétyKřížekPamátník padlýchPamátná lípa
Další památky v Oselcích
Na prvním obrázku je kaplička sv.Markéty. Hned vedle stojí křížek. Dále vidíme památník padlých z I. a II.světové války. Poslední je památná oselecká lípa s obvodem kmene 525 cm. stojící při cestě na Markétin vrch.