Lažany Defurovy

Obec Defurovy Lažany, část obce Chanovice, leží na trase z Nepomuka do Horažďovic, při silnici II/188. Zámek se nachází v areálu bývalého poplužního dvora na jihovýchodním okraji obce, obklopen několika rybníky, které měly ve středověku nepochybný význam pro obranu původně zde stojící tvrze.

Je zde evidováno 65 adres.Trvale zde žije 74 obyvatel.

Zeměpisné souřadnice: 49° 24′ 28″ s. š., 13° 40′ 33″ v. d.

 

Historie.

Ves původním jménem Lažany je poprvé zmiňována roku 1366, kdy byla v držení Baška Šilhéře z Lažan. Ve druhé polovině 15. stol. získali ves Lažanští z Bukové. Nejprve zde seděl Oldřich a po něm Hynek. V tomto období, přesně roku 1496, je také poprvé zmiňována původně gotická tvrz. Tvrz byla ve druhé polovině 16. stol. renesančně přestavěna. Od roku 1615 vlastnil ves s tvrzí Friedrich Švihovský z Rýzmberka a po něm jeho dcera Eliška Černínová, rozená z Rýzmberka, vdova po Janu Maxmiliánovi Černínovi z Chudenic, a to až do roku 1658.
Dnešní název obec dostala v souvislosti se svým majitelem hrabětem Janem Desfours. Ten také nechal ve druhé polovině 17. stol. na konstrukcích původní tvrze postavit raně barokní zámek. Jeho potomci zde sídlili až do roku 1823. Roku 1831 koupil zámek hrabě František Boos-Waldeck a jeho potomci vlastnili Lažany i sousední Oselce až do roku 1918. Po válce zde bylo učiliště a dnes je zámek v majetku soukromé společnosti.

Zámek je některými autory popisován jako trojkřídlá, jinými autory jako čtyřkřídlá patrová budova. Příčina je asi v zalomeném severovýchodní křídle, které jedni považují za jedno křídlo a jiní za dvě křídla. Každopádně konstrukce je uzavřená a vytváří malé nádvoří přístupné dvěma průjezdy s arkádami v přízemí.

19201960