Jak postupovat?

Kontaktujte mě na mém e-mailu  a popište prosím Vaší základní představu. Pošlete mně všechny informace, které máte o svých předcích - rodičích, prarodičích, ev. praprarodičích. Tzn. rodné, oddací nebo úmrtní listy (nejlépe naskenované kopie), vlastní vzpomínky nebo rodinné pověsti předávané z generace na generaci.

Po zaslání kopií dokumentů tyto prozkoumám, orientačně zjistím dostupnost příslušných matrik na internetu či v archivech.  Na základě toho Vám zašlu zpřesněnou nabídku. To vše pochopitelně bezplatně. Na základě mé nabídky se rozhodnete, zda máte zájem o další spolupráci. Pokud s ní budete souhlasit, pustím se do pátrání, o jehož průběhu Vás budu průběžně informovat. Pokud se vyskytnou jakékoliv požadavky na mimořádné výdaje, budete nejprve požádáni o jejich odsouhlasení. 

Na základě Vašich údajů začnu pátrat v příslušných obecních matrikách. Ty se dělí na knihy narozených, oddaných a zemřelých. Z nich je možné o jednotlivých osobách shromáždit informace o význačných datech jejich života, o bydlišti, povolání, jejich rodičích. Krok po kroku je možné postupovat dál do minulosti a sledovat rodovou linii.

Při pátrání vycházím především z matrik, ale doplňuji je informacemi ze sčítání obyvatelstva, policejních přihlášek, vojenských záznamů, katastrálních map či pozemkových a gruntovních knih. Při požadavku na velmi podrobný rodokmen je pochopitelně možné použít celou řadu dalších archivních dokumentů.

Po ukončení pátrání a zaplacení doplatku obdržíte detailní výsledky pátrání včetně fotografií originálních dokumentů a případných dalších materiálů, na které v té souvislosti narazím. Rovněž dostanete všechna vyhledaná data ve formátu GEDCOM, ze kterého si je můžete nahrát do genealogického programu dle Vašeho výběru.

Kam se asi dostaneme?

Základní rodokmen otcovské linie sahá zpět cca 6-10 generací počínaje zadavatelem(tzn. cca ½ 17.stol.). Na základní rodokmen je možné dále navázat a pokračovat jak do šíře, tak dál do minulosti. 

Pochopitelně není možné dopředu zaručit, že se podaří linii do minulosti sledovat. Kdykoliv v čase se může stát, že veškeré doklady chybějí, že se dotyčná osoba přestěhovala do neznámého místa, zkrátka že přes veškerou snahu stopy mizí… Neznamená to, že navždy, někdy se i po delším čase náhodně stopa zase objeví.

Jak dlouho to trvá?

Zkoumání pramenů a shromažďování informací je práce časově náročná, ať už se odehrává prostřednictvím digitalizovaných dokumentů na internetu nebo přímo v jednotlivých archívech. Proto je lepší zadávat zpracování rodokmenu vždy s dostatečným předstihem, zvláště pokud má sloužit jako dárek.   

U rodokmenu přímé linie je třeba počítat cca s jedním měsícem, u rodokmenů složitějších až s dvěma a více měsíci.